Thông báo 167/TB-SCT Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020

Thông báo 167/TB-SCT Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 02 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-SCT ngày 16/10/2020 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 và Công văn số 1388/SNV-CCVC ngày 23/10/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 

Sở Công Thương thực hiện tuyển dụng 02 viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: 01 vị trí việc làm thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp (với 02 chỉ tiêu cần tuyển dụng). Cụ thể:

- 01 kỹ sư: Phụ trách công tác Tư vấn, tuyên truyền khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Hoạt động kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, các mô hình tiết kiệm năng lượng; Tư vấn các lĩnh vực sản xuất sạch, an toàn thực phẩm và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

- 01 kỹ sư: Phụ trách công tác Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình điện; Tư vấn giám sát thi công các công trình điện; Tư vấn thiết kế các công trình điện.

3. Phương thức tuyển dụng viên chức: 

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua phương thức xét tuyển.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:
+ Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện.
+ Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
+ Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học được xác định đạt trình độ tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và nội quy, quy chế xét tuyển viên chức quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cụ thể:
* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2:
- Hình thức: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Sở Công Thương thực hiện xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn.
- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 
- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
- Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ  bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 08/12/2020.

b) Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính qua địa chỉ sau: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh - Số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943. 852594.
(Đính kèm Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức) - Tải bên dưới

9. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập 
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tổ chức trong quí I/2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
- Địa điểm xét tuyển: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh - Số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Tài liệu ôn tập: Sẽ thông báo trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương Trà Vinh.

10. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức
- Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Công Thương xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên Trang tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Công Thương Trà Vinh. Đồng thời, gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

11. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến Sở Công Thương để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
 Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Sở Công Thương sẽ tổ chức thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với người trúng tuyển, trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Công Thương ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Công Thương thông báo công khai trên Trang tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

Tải Nội dung Thông báo tuyển dụng tại đây

Tải Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

 

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 761
  • Trong tuần: 13,885
  • Tất cả: 804,925