Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020

Thông báo số 126/TB-SCT ngày 27/8/2020 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Báo cáo số 07/BC-HĐXTVC ngày 26/8/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương về kết quả xét tuyển viên chức năm 2020.

Sở Công Thương Trà Vinh thông báo Danh sách kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020: Đính kèm danh sách.

Danh sách kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết tại Sở Công Thương Trà Vinh - Số 02, Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; đồng thời, được đăng tải trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ http://sct.travinh.gov.vn

Sở Công Thương Trà Vinh trân trọng thông báo đến các thí sinh, cá nhân, đơn vị liên quan được biết./.

 

Tải Danh sách Kết quả tại đây

 

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 733
  • Trong tuần: 13,857
  • Tất cả: 804,897