Về việc tham dự khai mạc và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020

06/GM-HĐXTVC Về việc tham dự khai mạc và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020 

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SCT ngày 22/4/2020 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức năm 2020.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương trân trọng mời các thành viên Hội đồng, Ban Giám sát, Ban Kiểm tra sát hạch và các thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tham dự khai mạc và phỏng vấn theo thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

1. Tham dự Khai mạc:

a) Thành phần kính mời:
- Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức (Theo Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 15/7/2020 của Sở Công Thương).
- Các thành viên Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương (theo Quyết định số 75/QĐ-SCT ngày 15/7/2020 của Sở Công Thương).
- Các thành viên Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Sở Công Thương (theo Quyết định số 02/QĐ-HĐXTVC ngày 15/7/2020 của Hội đồng xét tuyển).
- Tất cả các thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2.

b) Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18/8/2020

2. Tổ chức phỏng vấn

a) Thành phần kính mời:
- Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức (Theo Quyết định số 74/QĐ-SCT ngày 15/7/2020 của Sở Công Thương).
- Các thành viên Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương (theo Quyết định số 75/QĐ-SCT ngày 15/7/2020 của Sở Công Thương).
- Các thành viên Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Sở Công Thương (theo Quyết định số 02/QĐ-HĐXTVC ngày 15/7/2020 của Hội đồng xét tuyển).
- Các thí sinh có tên theo lịch phòng vấn (Đính kèm)

b) Thời gian: 03 ngày, từ ngày 18/8/2020-20/8/2020 (sau thời gian khai mạc).

3. Địa điểm khai mạc và tổ chức xét tuyển: Hội trường Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh - Số 02, Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Khi tham dự phỏng vấn, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để đối chiếu.

Mọi chi tiết liên hệ: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, Số 02, Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.852594.

Đề nghị các thành viên có liên quan và thí sinh tham dự đầy đủ để kỳ xét tuyển viên chức đạt kết quả tốt./.

 

Tải Nội dung lịch phõng vấn tại đây

 

 

 

Tin khác
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1068
  • Trong tuần: 14,192
  • Tất cả: 805,232