Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ đang tổ chức lấy ý kiến các ngành địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định danh mục chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm: 
1. Vị trí làm công tác thanh tra;
2. Vị trí làm công tác tiếp công dân;
3. Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
4. Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng;
5. Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra;
6. Vị trí làm công tác khác được quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Và Dự thảo Thông tư cũng đồng thời nêu rõ danh mục chuyển đổi vị trí làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm: 
1. Vị trí làm công tác thanh tra;
2. Vị trí làm công tác tiếp công dân;
3. Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;
4. Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng;
5. Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra;
6. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên là từ đủ 03 năm đến 05 năm/lần chuyển đổi.

Tin: Trịnh Văn Yên - Thanh tra Sở  

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1475
  • Trong tuần: 10,888
  • Tất cả: 1,175,248