Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021

Hình minh họa
(https://baotainguyenmoitruong.vn/)

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Sở Công Thương triển khai các hoạt động thiết thực như sau:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36-NQ/TW. 

- Tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo theo Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021. 

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 với chủ đề “Đại dương: Sự sống và sinh kế” (The Ocean: Life and Livelihood)...

Tin: Bùi Trung Kha - Phòng Quản lý Công nghiệp


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 776
  • Trong tuần: 13,900
  • Tất cả: 804,940