Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xuất hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Ảnh minh họa

Ngày 14/8/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCT về việc Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xuất hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo nội dung Thông tư trên, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng háo ASEAN (Sau đây gọi tắt là thông tư số 28/2015/TT-BCT), theo đó đối tượng áp dụng đối với: (1) Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN với thương nhân các nước thành viên khác thực hiện cơ chế thí điểm; Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN với thương nhân các nước thành viên ASEAN thực hiện cơ chế AWSC; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; (2) Nhà xuất khẩu đủ điều kiện có thể nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (sau đây gọi là C/O/ mẫu D) thay thế cho việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa. (3) Bổ sung khoản 6, điều 3 như sau:

“6. Các định nghĩa quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này không áp dụng đối với cơ chế AWSC”,…

Sở Công Thương trân trọng thông tin đến Qúy doanh nghiệp trên địa bàn Trà Vinh biết./.

 

Tải Nội dung Thông tư tại đây

Tin: Mai Diễm Trinh - Phòng QLTM

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 556
  • Trong tuần: 6,338
  • Tất cả: 1,034,662