Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Ảnh: Sản phẩm Nước khoáng thiên nhiên đóng chai Sao Biển
của Công ty cổ phần thực phẩm Biển Xanh.

Trong tiến trình phát triển công nghiệp nông thôn, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những Chương trình quan trọng nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm đạt chất lượng, nhiều tiềm năng để cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

Trên cơ sở Công văn số 221/CTĐP-TTCN ngày 23/3/2023 của Cục Công Thương địa phương về việc lựa chọn, có ý kiến đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, qua rà soát Danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh đã được Hội đồng bình chọn cấp khu vực cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2022 có 11 sản phẩm, bộ sản phẩm đủ điều kiện tham gia bình chọn cấp quốc gia. Các sản phẩm này đang được cơ sở công nghiệp nông thôn quan tâm phát triển, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương và tích cực tham gia các hoạt động đóng góp an sinh xã hội của tỉnh. 

Đến ngày 01/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3116/QĐ-BCT công nhận và cấp Giấy chứng nhận 173 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, trong đó có 04 sản phẩm của tỉnh Trà Vinh (Đính kèm Quyết định). 

Tính đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 14 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (năm 2015: 01 sản phẩm; năm 2017: 03 sản phẩm, bộ sản phẩm; năm 2019: 02 sản phẩm, bộ sản phẩm; năm 2021: 04 sản phẩm, bộ sản phẩm; năm 2023: 04 sản phẩm).

Nhìn chung, hiệu ứng lớn nhất từ Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là kích cầu, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn tận dụng tối đa thế mạnh về nguyên liệu, lao động sẵn có, nghề truyền thống kết hợp với máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất tiên tiến để đầu tư sản xuất các sản phẩm có năng lực cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là cầu nối để các cơ sở công nghiệp nông thôn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và địa phương theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phát triển ổn định, bền vững; xem đây là một trong những nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công & XTTM

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 287
  • Trong tuần: 12 469
  • Tất cả: 2789203