Tổ chức Hội thảo tập huấn về chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại tại huyện Trà Cú

Đại biểu tham dự Hội thảo tập huấn

Để giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước; chủ cơ sở, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổ hợp tác, Hợp tác xã nắm vững nội dung của chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại, chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; từ đó nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn huyện Trà Cú.

Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-SCT-SME ngày 14/02/2023 của Sở Công Thương và Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh về việc thực hiện các hoạt động của Dự án SME Trà Vinh năm 2023; Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 27/02/2023 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. Ngày 04/4/2023, tại hội trường UBND huyện Trà Cú, Sở Công Thương tổ chức Hội thảo tập huấn về chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại. Tham dự Hội thảo có 40 đại biểu gồm: lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách khuyến công và xúc tiến thương mại của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Trà Cú; chủ cơ sở, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

Trong khuôn khổ Hội thảo, quý đại biểu được nghe triển khai các chính sách như sau: (1) Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh; (3) Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thường xuyên phối hợp với địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, cập nhật nhu cầu cần hỗ trợ của các cơ sở, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại nhằm kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm cho lao động địa phương./.

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công & XTTM

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 479
  • Tất cả: 2885638

kubet