Tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2023

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Thực hiện Công văn số 2361/SCT-QLCN ngày 30/12/2022 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương và xúc tiến thương mại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 26/5/2023, tại hội trường Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Số 4, Nguyễn Thái Học, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại năm 2023.

Tham dự Hội nghị có 37 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND các phường và xã Long Đức thuộc thành phố Trà Vinh; cán bộ phụ trách công tác khuyến công và xúc tiến thương mại của Phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh; các cơ sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, quý đại biểu được nghe triển khai các chính sách: (1) Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh; (3) Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước; chủ cơ sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác nắm vững nội dung của chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại, chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, để công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ được đồng bộ và hiệu quả, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các ngành và địa phương. Ngoài nguồn kinh phí khuyến công và xúc tiến thương mại địa phương được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công và xúc tiến thương mại quốc gia lồng ghép vào các hoạt động hỗ trợ nhằm giúp cho các cơ sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác trong tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng ổn định và bền vững./.

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công & XTTM

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 369
  • Tất cả: 2883962