Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

Hình: Tăng trưởng xanh (ảnh minh họa)
 (nguồn: https://baochinhphu.vn/)

Thủ tướng Chính phủ ban hành: Quyết định số 1658⁄QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”; Quyết định số 882/QĐ-Ttg ngày 22/7/2022 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030; Quyết định số 1044/QĐ-TTg ngày 05/9/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 07/9/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa cacbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. 

Trong đó, Bộ Công Thương được giao 06 nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững,...; xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực năng lượng,...; hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc phát triển đồng bộ thị trường năng lượng cạnh tranh,...; xây dựng danh mục và hướng dẫn triển khai các giải pháp kỹ thuật hiện có tốt nhất, kinh nghiệm,..; xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về cụm công nghiệp,...; chủ trì tổ chức, triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, Quyết định còn quy định các Bộ, ngành xây dựng giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Chiến lược./.

Tin: Bùi Trung Kha - Phòng Quản lý Công nghiệp

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 413
  • Tất cả: 2885871

kubet