Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025

Ảnh: Gạo Long Hiệp (Hạt ngọc rồng) của HTX Nông nghiệp Long Hiệp
Sản phẩm OCOP 4 sao năm 2019; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2020.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Nhằm phát triển sản phẩm OCOP để khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển ổn định trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Ngày 01/8/2022, tại Quyết định số 919/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chương trình OCOP được triển khai trên địa bàn nông thôn cả nước. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế chủ động tổ chức triển khai phù hợp ở khu vực đô thị. Về thời gian, Chương trình OCOP được triển khai thực hiện đến hết năm 2025.

Theo Chương trình, chủ thể thực hiện là các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh; đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, chủ thể bao gồm các đối tượng trên và các Hội/Hiệp hội, Trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương.

Sản phẩm là các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa trên các thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa. Sản phẩm được phân theo 06 nhóm, bao gồm: (1) Nhóm thực phẩm: Nông, thủy sản tươi sống; nông, thủy sản sản sơ chế, chế biến và các thực phẩm khác; (2) Nhóm đồ uống: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn; (3) Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu: Sản phẩm chức năng, thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm có thành phần từ thảo dược, tinh dầu và dược liệu khác; (4) Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ: Các sản phẩm từ gỗ, sợi tự nhiên, kim loại, gốm sứ, dệt may, thêu ren, … làm đồ lưu niệm, đồ trang trí, đồ gia dụng; (5) Nhóm sinh vật cảnh: Hoa, cây cảnh, động vật cảnh; (6) Nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Thực hiện Công văn số 3398/UBND-NN ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ngày 20/8/2022 Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh có Công văn số 1447/SCT-VP ngày 20/8/2022 giao các bộ phận chuyên môn tham mưu thực hiện một số nội dung có liên quan đến ngành Công Thương, cụ thể là: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP; Nhân rộng mô hình điểm cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP; Lồng ghép vào các hoạt động khuyến công để hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP như: hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào trong dây chuyền sản xuất, …/.

 

Tin: Nguyễn Ngọc Bích Ngân - Trung tâm Khuyến công & XTTM 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 13 090
  • Tất cả: 2803482