Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030

Ảnh: Sản phẩm gạch không nung
của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Minh Thành

Nhằm đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường; tận dụng phế thải từ các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội; ngày 23/12/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2171/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030.

Theo Chương trình, đẩy mạnh sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế một phần gạch đất sét nung đạt tỉ lệ 35 - 40% vào năm 2025, 40 - 45% vào năm 2030 trong tổng số vật liệu xây, đảm bảo tỉ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình theo quy định; giảm phát thải khí CO2 vào năm 2025 là trên 2,5 triệu tấn/năm và năm 2030 là trên 3 triệu tấn/năm (so với sản xuất gạch nung với khối lượng tương đương). Một trong những giải pháp để thực hiện Chương trình là đẩy mạnh sử dụng vật liệu xây không nung, tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng cụ thể là:

- Giai đoạn đến năm 2025:

+ Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây như sau: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng tối thiểu 90%; các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, các tỉnh Đông Nam bộ, tại các khu đô thị từ loại III trở lên sử dụng tối thiểu 80%, tại các khu vực còn lại sử dụng tối thiểu 70%; các tỉnh còn lại, tại các đô thị từ loại III trở lên phải sử dụng tối thiểu 70% (trừ thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ sử dụng tối thiểu 80%), tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50%.

+ Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn.

- Giai đoạn đến năm 2030:

+ Đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, sử dụng 100% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây.

+ Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 90% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Nay Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phổ biến Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23/12/2021của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây không nung và doanh nghiệp chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Tin: Nguyễn Ngọc Bích Ngân - Trung tâm Khuyến công & XTTM

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1045
  • Trong tuần: 11,960
  • Tất cả: 1,239,860