Triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ảnh minh họa

Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2848/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, các Sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt  động thương mại theo cam kết quốc tế; (2) Phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa; (3) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại; (4) Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa; (5) Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (6) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường; (7) Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại trong nước; (8) Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước; (9) Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại./.

Đính kèm Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Tải tại đây

 

Tin: Lê Văn Vi - Phòng Quản lý Thương mại

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1110
  • Trong tuần: 12,025
  • Tất cả: 1,239,925