Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Ngày 07/01/2022của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Ảnh minh họa

Ngày 12/01/200, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Công văn số 144/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát bao gồm: Bromochloromethane; Carbon tetrachloride (CTC); Chlorofluorocarbon (CFC); Halon; Hydrochlorofluorocarbon (HCFC); Hydrobromofluorocarbon (HBFC); Methyl bromide; Methyl chloroform. Lộ trình quản lý, loại trừ các chất HCFC theo giai đoạn như sau:

Trước hết, giai đoạn từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2024, tổng lượng tiêu thụ quốc gia không vượt 65% mức tiêu thụ cơ sở. Tiếp theo, giai đoạn từ 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2029, tổng lượng tiêu thụ quốc gia không vượt 32,5% mức tiêu thụ cơ sở… Cuối cùng, từ ngày 01/01/2040, cấm nhập khẩu và xuất khẩu các chất HCFC.

Bên cạnh đó, chất Methyl bromide chỉ được nhập khẩu cho mục đích khử trùng và kiểm dịch hàng xuất khẩu. Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên; Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên…

Trong Nghị định cũng quy định các phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm: Các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở; Công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải khí nhà kính; Các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định như sau: Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng nêu trên được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của mình;

Nghị định 06/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 07/01/2022. Tải tại đây

 

Tin: Bùi Trung Kha - Phòng Quản lý Công nghiệp

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 10,585
  • Tất cả: 1,180,061