Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021

Ảnh: Ông Võ Minh Cầm - Phó Giám đốc Sở Công Thương 
trao Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương cho cơ sở có sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác khuyến công thời gian qua, triển khai Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; đề ra các giải pháp đồng hành hiệu quả cùng cơ sở công nghiệp nông thôn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; đồng thời tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Ngày 10/12/2021 Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021.

Triển khai thực hiện Giấy mời số 268/GM-BCT ngày 29/11/2021 của Bộ Công Thương, Sở Công Thương trực tiếp bố trí đại biểu tham dự tại Điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của ông Võ Minh Cầm - Phó Giám đốc Sở Công Thương, UBND thành phố Trà Vinh, UBND huyện Tiểu Cần, Báo Nhân dân thường trú tỉnh Trà Vinh và cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV - năm 2021.

Trên cơ sở Công văn số 230/CTĐP-TTCN ngày 06/5/2021 của Cục Công Thương địa phương về việc lựa chọn, có ý kiến đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, qua rà soát Danh sách sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Trà Vinh đã được Hội đồng bình chọn cấp khu vực cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2020 có 05 sản phẩm, bộ sản phẩm đủ điều kiện tham gia bình chọn cấp quốc gia. Các sản phẩm này đang được cơ sở công nghiệp nông thôn quan tâm phát triển, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương và tích cực tham gia các hoạt động đóng góp an sinh xã hội của tỉnh nhà. Đến ngày 23/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BCT công nhận, cấp Giấy chứng nhận và chi thưởng cho 200 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, trong đó có 04 sản phẩm, bộ sản phẩm của tỉnh Trà Vinh. Tính đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 10 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (năm 2015, 01 sản phẩm; năm 2017, 03 sản phẩm, bộ sản phẩm; năm 2019, 02 sản phẩm, bộ sản phẩm; năm 2021, 04 sản phẩm, bộ sản phẩm).

Nhìn chung, hiệu ứng lớn nhất từ hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là kích cầu, khuyến khích cơ sở công nghiệp nông thôn tận dụng tối đa thế mạnh về nguyên liệu, lao động sẵn có, nghề truyền thống kết hợp với công nghệ sản xuất tiên tiến để đầu tư sản xuất các sản phẩm có năng lực cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và địa phương theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phát triển ổn định, bền vững; xem đây là một trong những nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

 

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công & XTTM

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 52
  • Hôm nay: 1283
  • Trong tuần: 14,882
  • Tất cả: 1,330,918