Triển khai thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh minh họa

Triển khai Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện Công văn số 6280/UBND-NN ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1973/QĐ-TTg, Sở Công Thương triển khai một số nội dung như sau:

1. Đề nghị các Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ hối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để cùng tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn quản lý. 

2. Tăng cường tuyên truyền việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường các cơ sở phát sinh khí thải trên địa bàn quản lý; đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí theo thẩm quyền quản lý. 

3. Tăng cường giám sát, nhắc nhở đối với các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục: cần khẩn trương đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối phục vụ cho việc truyền dữ liệu về khí thải công nghiệp từ các cơ sở về Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

 

Tin: Bùi Trung Kha - Phòng Quản lý Công nghiệp

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1204
  • Trong tuần: 14,803
  • Tất cả: 1,330,839