Sở Công Thương triển khai, quán triệt thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

Ảnh minh họa

Nhằm mục đích tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong lĩnh vực quản lý của Ngành Công Thương.

Ngày 13/9/2021, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 1502/SCT-TTr về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, trong đó giao Trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung trọng tâm, cơ bản như sau: 

“- Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Luật và các văn bản có liên quan đến phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nội dung có liên quan tại Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của Sở Công Thương.”./.

Tin: Trần Thị Ngọc Hân - Thanh tra Sở Công Thương 

 

 


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 7,537
  • Tất cả: 996,835