Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2021

Ảnh minh họa: hoạt động liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4642/UBND-KT về phê duyệt Kế hoạch hoạt động khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2021, cụ thể như sau:

- Về công tác tuyên truyền: tiếp tục tuyên truyền các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, như: Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND, các chính sách hỗ trợ tham gia hội chợ, tham gia kết nối thị trường và tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong đó, chú trọng cung cấp các thông tin về thị trường tại các tỉnh thành phố lớn. 

- Về công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua hoạt động xúc tiến thương mại: tham gia 08 hội chợ trong nước; tổ chức 01 hội chợ trong tỉnh (xã hội hóa); tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tham gia 03 cuộc hội chợ tại 03 khu vực kinh tế trọng điểm trong nước từ nguồn kinh phí BCĐ công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, cùng với xu thế phát triển chung, Trung tâm còn triển khai các hoạt động liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua cả hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến, quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử do tư nhân quản lý như: Alibaba, amazon,….

Với mục tiêu, vừa hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững thị trường nội địa, vừa  tập trung hỗ trợ xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, hi vọng, trong năm 2021 hoạt động xúc tiến thương mại sẽ hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng, các địa phương, doanh nghiệp với nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng thiết thực, hiệu quả.

 

Tin: Nguyễn Văn Mười – Trung tâm Khuyến công và XTTM

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 6,716
  • Tất cả: 1,039,090