Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

Ảnh: Thảm xơ dừa – Đạt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp khu vực 2020 của Công ty TNHH MTV Út Mừng

Ngày 31/8/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Theo Chương trình, giai đoạn 2021 - 2030 số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó số Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho doanh nghiệp tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011 - 2020; có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2020. Nay Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phổ biến Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan biết để thực hiện (cập nhật nội dung Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại http: www.chinhphu.vn)./. 

 

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công và XTTM

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 6,284
  • Tất cả: 1,034,608