Bộ Công thương ban hành văn bản hợp nhất liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại- Bộ Công Thương

Lễ khai mạc hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam. Nguồn: kintedothi.vn

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BCT quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trên cơ sở hợp nhất Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Nghị định của văn bản hợp nhất này gồm 04 Chương, 33 Điều quy định rõ các vấn đề liên quan về Khuyến mại, Hội chợ, cụ thể:

Đói với Khuyến mại, văn bản đã cụ thể các nguyên tắc thực hiện khuyến mại, hạn mức tối đa giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; các hình thức khuyến mại; thông báo, đăng ký, công bố, báo cáo kết quả, chấm dứt thực hiện khuyến mại. 

Đối với quy định về Hội chợ, triển lãm thương mại, bao gồm hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ, triển lãm thương mại; Trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại.

Song song đó Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại sẽ hết hiệu lực.
 
Nay Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến tương mại tỉnh Trà Vinh phổ biến văn bản số 22/VBHN-BCT ngày 20/3/2020 của Bộ Công Thương ban hành đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện (Văn bản đã được đăng tải tại địa chỉ http://moit.gov.vn/wed/guest/van-ban-phap-luat?)./.

Tải nội dung Công văn 22/VBHN-BCT tại đây 

Tin: Trần Thị Hồng Nhi – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 578
  • Trong tuần: 6,360
  • Tất cả: 1,034,684