Thông báo các cơ sở, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực lần V năm 2020

Ảnh: Sản phẩm máy hút đa năng của HKD Nguyễn Hoàng Nam – Sản phẩm đạt chứng nhận bình chọn SPCNNTTB cấp khu vực lần IV năm 2018 

Thực hiện Công văn số 219/UBND-CNXD ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch “Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần V năm 2020”. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh đã phát hành công văn số 139/SCT-QLCN ngày 07/02/2020 về công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh lần V năm 2020 đảm bảo tiến độ và đạt kết quả. 

Cụ thể, Sở Công Thương Trà Vinh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách sản phẩm dự kiến tham gia bình chọn cấp huyện năm 2020 gửi Sở Công Thương trước ngày 25/3/2020. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả tổ chức bình chọn và gửi danh sách đăng ký hồ sơ, sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh hạn chót vào ngày 10/4/2020. Thời gian kết thúc hoạt động bình chọn cấp tỉnh dự kiến trong cuối tháng 4/2020. Sau đó, Hội đồng bình chọn cấp tỉnh sẽ lựa chọn sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tham gia hoạt động bình chọn cấp khu vực tại tỉnh Vĩnh Long trong năm 2020.

Đối với hoạt động bình chọn cấp khu vực, Ngày 13 tháng 3 năm 2020 Cục Công Thương địa phương gửi công văn 161/CTĐP-TTCN về việc Thông báo gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2020. Thực hiện Thông báo trên; Sở Công Thương đề nghị thường trực Hội đồng bình chọn cấp huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương tham mưu cho Hội đồng bình chọn cùng cấp tổ chức bình chọn và công bố kết quả, lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lần V, năm 2020 gửi đến Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 10/4/2020. Ngoài ra, đề nghị số hóa hồ sơ (scan theo định dạng dữ liệu máy tính) thành hồ sơ điện tử, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

Trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn các cấp, thực hiện theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương, 

Sở Công Thương Trà Vinh thông báo việc gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp năm 2020 đến các đơn vị có liên quan trong tỉnh biết để đăng ký tham gia.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh
Địa chỉ: số 04 Nguyễn Thái Học, P.1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại liên hệ: 0294.3866.909 – Phòng Khuyến công.

 

Tin: Cam Hùng Thịnh – Trung tâm Khuyến công và XTTM

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 710
  • Trong tuần: 6,492
  • Tất cả: 1,034,816