Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ V năm 2020

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đồng thời lựa chọn những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực. 

Một số sản phẩm đặc trưng nổi bật của tỉnh Trà Vinh

Sở Công Thương đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Trà Vinh lần thứ V năm 2020 tại Quyết định số 219/UBND-CNXD ngày 20/01/2020

Qua đó, Sở Công Thương đã tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại khẩn trương triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Lập danh sách sản phẩm dự kiến tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2020 gửi Sở Công Thương trước ngày 25/3/2020.

- Báo cáo kết quả tổ chức bình chọn và gửi danh sách đăng ký, hồ sơ sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh Trà Vinh lần thứ V - năm 2020 hạn chót là ngày 10/4/2020, để Sở Công Thương tham mưu Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh tổ chức bình chọn.  

2. Giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn; hoàn chỉnh hồ sơ và mẫu sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp huyện

 Sắp tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh với mong muốn ngày càng có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng để phục vụ thị trường nội địa, hướng đến xuất khẩu và giải quyết việc làm cho người dân vùng nông thôn./.


Tin: Lâm Thúy Mỹ - Phòng Quản lý công nghiệp

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 620
  • Trong tuần: 6,402
  • Tất cả: 1,034,726