Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản 2017 và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và đưa công tác quản lý Nhà nước về thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi vào nề nếp đúng pháp luật và hiệu quả.

Qua đó, cũng để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thủy sản của cán bộ, công chức và người dân. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phối hợp các sở, ngành liên quan tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Toàn nội dung Luật Thủy sản năm 2017 gồm 9 chương, 105 điều, quy định về: bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản; quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; kiểm ngư; mua, bán, sơ chế, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Tải nội dung Luật tại đây: LuatThuySan18.signed.pdf

- Tải nội dung Kế hoạch tại đây: signed-76kh-ubnd.pdf

Tin: Dương Thị Thương - Thanh tra Sở Công Thương

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 565
  • Trong tuần: 6,347
  • Tất cả: 1,034,671