CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1677/SCT-QLTM
Ngày bắt đầu: 29/04/2022
Ngày kết thúc: 28/05/2022
Lượt xem:4
Trích yếu:

V/v góp ý dự thảo “Quyết định ban hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh"

2631/SCT-QLCN
Ngày bắt đầu: 21/04/2022
Ngày kết thúc: 28/04/2022
Lượt xem:80
Trích yếu:

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc giavề an toàn chai LPG Composit

3241/SCT-VP
Ngày bắt đầu: 21/02/2022
Ngày kết thúc: 22/03/2022
Lượt xem:80
Trích yếu:

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

41678/SCT-QLTM
Ngày bắt đầu: 11/10/2021
Ngày kết thúc: 09/11/2021
Lượt xem:90
Trích yếu:

Công văn 1678/SCT-QLTM V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh - Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

51171/SCT-QLCN
Ngày bắt đầu: 29/07/2021
Ngày kết thúc: 05/08/2021
Lượt xem:209
Trích yếu:

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 576
  • Trong tuần: 15,167
  • Tất cả: 1,434,227