English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022; xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2023 và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2023 - 2025. Xác định được hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu theo mức chuẩn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối tượng điều tra, rà soát bao gồm toàn bộ hộ dân cư trên địa bàn tỉnh. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: là phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Đối với hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu: là phương pháp xác định thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng trước thời điểm rà soát, không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình.

Thời gian điều tra, rà soát từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Chuẩn hộ nghèo:

Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ cận nghèo:

Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung bình:

Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Chuẩn hộ có thu nhập khá:

Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.250.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 3.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Chuẩn hộ có thu nhập giàu:

Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 10.000.000 đồng.

Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 12.000.000 đồng.

Trúc Phương

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 398
  • Hôm nay: 25692
  • Trong tuần: 235,520
  • Tất cả: 36,455,038

Chung nhan Tin Nhiem Mang