English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 888
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2022/QĐ-UBND 07/01/2022 Sửa đổi điểm b, khoản 1 và điểm c, Khoản 2 Điều 5 của Quy định một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân tỉnh Tải về
30/2021/QĐ-UBND 22/12/2021 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
29/2021/QĐ-UBND 20/12/2021 Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
28/2021/QĐ-UBND 17/12/2021 Bãi bỏ Quyết định số 49/2004/QĐ-UBT ngày 21/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phường 6 và phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tải về
27/2021/QĐ-UBND 10/12/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 và Điểm 5 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
26/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
25/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2021/QĐ-UBND 02/11/2021 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
23/2021/QĐ-UBND 26/10/2021 Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Ban hành Quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành

Chung nhan Tin Nhiem Mang